Satış Sözleşmesi
ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – SATICI
Ünvanı : Özkılıçkaya Kuyumculuk Ltd Şti
Adresi : VELİBABA MH. YAKACIK CD. NO:108/A PENDİK-İstanbul
Telefon : 0216 307 45 10
Whatsapp : 0532 631 64 68


MADDE 1.2 - ALICI

Müşteri olarak altinaski.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 2 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.altinaski.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir ve iade edilmez.


MADDE 3 GENEL HÜKÜMLER


3.1) ALICI, www.altinaski.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
3.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi teslim almadan önce iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından teslim almadan önce iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

Sözleşme’ye konu ürünlerin ödemesi her ne kadar kredi kartı, banka kartı (taksit imkanı sunan banka kartları dahil) ve havale / EFT ile yapılıyor veya yapılacak olsa da Sözleşme’nin mahiyeti peşin satıştır. Bu nedenle ALICI, havale / EFT yoluyla ödemeyi seçerse; sipariş bedelini, siparişten itibaren bir saat içerisinde SATICI'nın banka hesabına göndermeyi kabul ve taahhüt eder. ALICI'nın sipariş bedelini bir saat içerisinde göndermemesi durumunda; sipariş, SATICI tarafından iptal edilir.

ALICI, www.altinaski.com internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanına, açık adresine ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, tam olarak anladığını ve gerekli teyidi elektronik ortamda verdiğini kabul ve beyan eder.

ALICI; bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketici konumunda olan ALICI’ya verilmesi gereken unvan, MERSİS numarası, adresi, iletişim bilgilerini, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, cayma hakkının istisnalarını ve cayma hakkını kullanamayacağını, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim edilir.


Sözleşme konusu ürün, ALICI’nın talebi uyarınca ALICI’dan başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, ilgili kişinin/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI hiçbir surette sorumlu tutulamaz.


Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya herhangi bir sebeple teslim edilememesinden dolayı SATICI hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ve sertifikaları ile teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta farklı bir ürün tedarik etme hakkına sahiptir.

SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkansızlaşması halinde ya da haklı veya geçerli sebeplerin vuk’u bulması üzerine Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, SATICI durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde bu durumu, tüketici konumunda olan ALICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesi ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden ve bu kapsamdaki her türlü yükümlülükten kurtulmuş kabul edilir.

ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru ve geçerli olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu ve bu kapsamda yöneltilebilecek tüm iddia ve taleplerin doğrudan ve münferiden muhatabı olduğunu gayrikabilirücuen kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapılan ödemelerde, kredi kartının hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 1 Mart 2006 tarih ve 26095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan ya da ihmalinden kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya zamanında ve tamamen ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ve gerekli tüm masraf ve diğer giderler ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması durumunda ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına derhal ve tamamen havale edileceğini gayrikabilirücuen kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteri konumundaki ALICI’ya verilen puanlar sadece tek alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün/mal iade edilse bile geri iade edilmez.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından teslim alınmadan önce iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen ilgili bankanın ticari işleyişi ve işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının hiçbir surette mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ila 3 (üç) haftayı bulabileceğini (ve her halükarda bu hususun ilgili bankanın ticari işleyişi ve işlem sürecine tabi olduğunu ve bu kapsamdaki talepler bakımından ALICI’nın doğrudan ilgili banka ile görüşmesi gerekeceğini) şimdiden kabul etmektedir.

İşbu Sözleşme ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 kapsamında delil oluşturur.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmeler arasında “fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler” de sayılmakta olduğundan, ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça ve doğrudan ALICI’nın kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak ve sipariş üzerine hazırlanan ve fiyatlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünler ile niteliği itibariyle çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve malın tesliminden sonra ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları kısmen ya da tamamen açılmış olması şartıyla, maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir.

Cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlar çerçevesinde, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 ve ilgili mevzuat uyarınca; fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve bu değişimin satıcının veya sağlayıcının elinde olmadığı mal veya hizmetler ile içeriğinde altın yer alan tüm altın ürünleri, Pırlanta, kripto Para ürünlerinin iptali ve iadesi ilgili mevzuat gereği yasaktır.

MADDE 7 – TESLİMAT KOŞULLARI

Siparişleriniz, banka onayı alındıktan sonra 3 (üç) iş günü içerisinde (Pazartesi-Cuma aralığında) kargoya teslim edilir. Teslimat adresinin İstanbul / Pendik lokasyonuna uzaklığına göre kargo şirketi 1-3 iş günü içerisinde siparişinizi size ulaştıracaktır. Bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılmamaktadır.

Özel üretim ürünlerin teslim süreleri imalat zamanına göre farklılık göstermektedir. Bu tür ürünlerin teslimat bilgileri ve süreleri ürün sayfalarında belirtilmiştir.

Seçtiğiniz ürünlerin tamamı anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri tarafından Loomis Sigorta Şirketi, Yurtiçi Kargo ve Ptt kargo ile, aynı gün teslimat seçmeniz durumunda ise Özel kurye aracılığıyla size teslim edilecektir.

Satın aldığınız ürünler bir teyit e-postası ile tarafınıza bildirilecektir. Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda size konu ile ilgili bir e-posta iletilecek ve ürünün stoklara girmesi planlanan ilk tarih tarafınıza bildirilecektir.


www.altinaski.com online alışveriş sitesidir. Aynı anda birden çok kullanıcıya alışveriş yapma imkanı tanır. Birden fazla tüketicinin aynı ürünü almasının söz konusu olduğu durumlarda, ender de olsa ürün stoklarda tükenmektedir. Böyle bir durumda; ödemesini internet üzerinden yaptınız ürün stoklarmızda kalmamış ise en az 4 (dört) en fazla 30 (otuz) gün bekleme süresi vardır. Ürün bu tarihler arasında tüketici konumundaki ALICI’ya temin edilemez (gönderim sağlanamaz) ise yaptığı ödeme kendisine iade edilir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti hiçbir surette iade edilmez.

Kargo tutanağını imzalamadan önce kargolanmış paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından ve/veya eksikliğinden www.altinaski.com ve ÖZKILIÇKAYA KUYUMCULUK SAN TİC LTD ŞTİ sorumlu değildir.


MADDE 8 – ALICI’NIN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, temerrütten ve borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan her türlü zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın ağır kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEMEİşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılacak başvurularda değeri:

a) 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
d) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.
e) Belirtilen değer üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesi’nde, Tüketici Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvurunun yapılması gerekmektedir.
İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, işbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.